Provozováno na realitním systému Realman

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, účinná od 1.2.2016

Z této novely pro RK vyplývá:

Informovat jasně, srozumitelně a dostupným způsobem klienty o tom, že v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení.

Naše zprostředkovatelské smlouvy a kupní smlouvy budou nyní obsahovat toto ustanovení:

“Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má zájemce(prodávající, kupující) právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.”

Věříme, že k této situaci nedojde, přesto plníme svoji povinnost informovat naše klienty.

1.2.2016

Václav Hrdlička